Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - zebrane wykłady z zakresu PPM

Uwaga! Poniższe wykłady mogą być wykorzystane jedynie jako materiał pomocniczy w celu orientacji w zagadnieniach objętych programem nauczania przedmiotu. Zalecaną książką jest wyłącznie podręcznik (najlepiej autorstwa prof. dr. hab. M. Pazdana). Wykładów nie wolno kopiować ani udostępniać osobom trzecim.

  1. Wykład 1. Zagadnienia wprowadzające (pojęcie p.p.m., źródła prawa)
  2. Wykład 2. Nauka o normie kolizyjnej (budowa NK, rodzaje NK, łączniki, problematyka kwalifikacji)
  3. Wykład 3. Instytucje części ogólnej ppm (cz. I)
  4. Wykład 4. Instytucje części ogólne ppm (cz. II)
  5. Wykład 5. Statut personalny osób fizycznych
  6. Wykład 6. Statut personalny osób prawnych
  7. Wykład 7. Zagadnienia ogólne czynności cywilnoprawnych w obrocie międzynarodowym (dokonanie, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, forma, przedawnienie i prekluzja)
  8. Wykład 8. Zobowiązania umowne w obrocie międzynarodowym (bez papierów wartościowych)