Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - moot court

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że rozprawa w sprawie o sygn. XX GC 1280/15 z powództwa Casa Nova Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przeciwko Perfecta Wohnbaugesellschaft mit beschränkter Haftung w Zwickau o zapłatę odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w budynku Sądu Najwyższego, pl. Krasińskich 2/4/6, sala G (I p.).

UWAGA! Rozpoczynamy wydawanie kart wstępu, które należy pobrać, aby móc uczestniczyć w rozprawie. Tutaj znajdą Państwo zarządzenie Prezesa SO z wszystkimi informacjami.

Tutaj znajdują się podstawowe dokumenty z akt sprawy:

  1. pozew Casa Nova Sp. z o.o. w Warszawie
  2. zarządzenia wydane w dniu 17 listopada 2015 r.
  3. odpowiedź na pozew niemieckiej spółki Perfecta Wohnbaugesellschaft mbH w Zwickau
  4. postanowienie z dnia 6 grudnia 2015 r. oraz zarządzenie Prezesa SO wydane w dniu 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia 3-osobowego składu orzekającego

Przyjmujemy następujące założenia:

  1. Pozwanemu doręczono przetłumaczony na język niemiecki pozew wraz z załącznikami na formularzu przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1393/2007.
  2. Powód odebrał towar i podpisał CMR consignment note (list przewozowy sporządzony według przepisów konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym).

Tutaj znajdą Państwo kazus do moot courtu.

TUTAJ CAŁOŚĆ AKT SPRAWY.